حقوق

مستمری فرد متوفی به چه کسانی می رسد؟

سرنوشت حقوق بازنشستگی بعد از فوت یکی از موضوعات مهمی است که بسیاری از خانواده‌ها بعد از فوت سرپرست خانوار در مورد چند و چون آن سوال می‌پرسند.

مستمری فرد متوفی به چه کسانی می رسد؟

شرایط دریافت حقوق متوفی یکی از موارد بسیار پر تکراری است که افراد سوال می‌کنند. بعد از فوت اشخاص، در صورتی‌که متوفی دارای حقوق مستمری باشد، وراث ایشان می‌توانند از حقوق مستمری و بازنشستگی او استفاده کنند که دارای شرایطی است و فقط به بعضی از افراد می‌رسد.

اساسا یکی از مزایای بیمه این است که بیمه شده نه تنها می‌تواند خود را از برکات بیمه بهره‌مند کند، بلکه برای افراد تحت تکفل خود نیز امتیازات بسیاری فراهم خواهد کرد.

شرایط دریافت حقوق متوفی

بازماندگان‌ متوفی دارای شرایط‌ بیمه‌، در یکی‌ از حالات‌ زیر، مستمری مربوط به‌ بازماندگان‌ را دریافت‌ خواهند کرد، بنابراین بازماندگان باید شرایط دریافت حقوق متوفی را داشته باشند.

۴ شرط برای دریافت حقوق متوفی

• یکی از شرایط دریافت حقوق متوفی آن است که متوفی بازنشسته و دارای بیمه باشد، بازماندگان حقوق مستمری او را به ارث خواهند برد.

• یکی دیگر از شرایط دریافت حقوق متوفی آن است که فرد بیمه شده، مستمری بگیر از کارافتاده باشد.

• در صورت‌ فوت‌ بیمه ‌شده‌ای‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر زندگی خود حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یک سال‌ کار را در آخرین‌ سال‌ زندگی خود پرداخت کرده باشد.

• در صورت فوت بیمه‌ شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

حقوق بازنشستگی بعد از فوت به کدام بازماندگان تعلق می‌گیرد؟

شرایط دریافت حقوق متوفی را بازماندگان باید داشته باشند. باید بدانید که براساس ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی بازماندگان واجد شرایط متوفی مرد که استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی بعد از فوت، مستمری بگیر را دارند، از قرار زیر هستند:

• همسر دائم بیمه ‌شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است. البته به تازگی و براساس آیین‌نامه قانون حمایت از خانواده سال ۹۳ ازدواج دوم زنی که شوهرش فوت کرده است، مانع دریافت مستمری نمی‌شود.

• فرزندان متوفی در صورتی‌که سن آنان کمتر از ۱۸ سال ‌تمام باشد یا منحصرا مشغول به تحصیل باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

• پدر و مادر متوفی در صورتی‌ که تحت تکفل او بوده باشند. همچنین هم سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد یا آن‌ که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نمی‌‌کنند.

• لازم است به این تبصره‌ ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی نیز توجه داشته باشید. چنانچه همسر فرد متوفی دوباره ازدواج کند، از دریافت حقوق مستمری همسر خود محروم می‌شود اما درصورتی‌که شوهر دوم نیز فوت کند، می‌‌تواند دوباره از حقوق همسر متوفی اول برخوردار شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *