تماس با ما

موضوع یا مطلب خاصی مد نظر شما است که در قالب مقاله در راه پایدار منتشر شود؟ در هنگام مرور صفحات راه پایدار متوجه مشکل خاصی شده‌اید؟ از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید و انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

ایمیل : [email protected]

     

    حمیدرضا شماعی - نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان