بورس

سبقت صندوق های طلا و برخی صندوق های سهامی از شاخص کل

سبقت صندوق های طلا و برخی صندوق های سهامی از شاخص کل

بورس۲۴ : در یک ماه اخیر شاخص کل بورس ۸ دهم درصد افت کرد اما شاخص هموزن ۱,۳ درصد افزایش داشت. در این دوره نیمی از صندوق های سهامی بین صفر تا ۶ درصد بازدهی مثبت دادند. اما نیم دیگر متحمل بازدهی منفی شدند که بیشترین بازدهی منفی ۵,۵ درصد و مربوط به صندوق پالایشی یکم بود.

بیشترین بازدهی مثبت به ترتیب در صندوق های بخشی صنایع آگاه با ۶,۱ درصد، امین نهایت نگر با ۵ درصد، ثروت هامرز با ۴,۱ درصد، امین تدبیرگران فردا با ۲,۹ درصد، بخشی پتروشیمی دماوند با ۲,۸ درصد، مشترک کاریزما با ۲,۵ درصد، حفظ ارزش دماوند با ۲,۵ درصد، طلوع بامداد مهرگان با ۲,۱ درصد و پرتو پالایش پیشرو با ۲ درصد ثبت شد.

در روزهای اخیر شاهد افزایش تقاضا در بازار طلا و همچنین روند افزایشی صندوق های طلا بودیم. بجز صندوق طلای سرخ نوویرا که عمده پورتفوی آن بر روی زعفران سرمایه گذاری شده و با ۳,۴ درصد بازدهی در صدر صندوق های در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی قرار گرفته، صندوق های طلای آسمان آلتون، طلای عیار مفید و پشتوانه طلای لوتوس هر یک با ۳,۱ درصد صدرنشین کسب بازدهی در بین صندوق های طلا طی یک ماه اخیر شدند.

صندوق های سکه طلای کیان و طلای تابان تمدن نیز هر یک با ۳ درصد بازدهی در زمره پربازده ترین ها قرار گرفتند.

سایر صندوق های طلا نیز ۲,۸ تا ۲,۹ درصد بازدهی کسب کردند.

بازدهی یک ماهه صندوق های سهامی

شیوه سرمایه‌گذاری

تاریخ به‌روز رسانی

بازده ماهانه

کل ارزش خالص دارایی‌ها

نام صندوق

قابل معامله

۱۴۰۲/۰۹/۰۷

۶٫۱

۶,۰۵۶,۰۵۸,۳۸۹,۰۴۵

بخشی صنایع آگاه

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۵٫۰

۲,۳۹۴,۵۷۲,۸۳۳,۰۶۲

امین نهایت نگر

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۴٫۱

۱,۳۵۳,۸۵۳,۶۹۹,۴۹۱

ثروت هامرز

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۹

۲,۴۶۵,۵۲۳,۷۲۱,۳۱۰

امین تدبیرگران فردا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۸

۱,۸۰۳,۳۴۰,۴۸۴,۹۷۲

بخشی پتروشیمی دماوند

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۵

۳,۷۳۸,۰۳۹,۶۸۶,۴۰۴

مشترک کاریزما

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۵

۳,۴۳۵,۱۳۶,۱۵۲,۸۳۸

حفظ ارزش دماوند

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۱

۳,۸۰۸,۸۱۲,۸۰۹,۹۴۸

طلوع بامداد مهرگان

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۰

۲۵۴,۸۶۵,۵۷۳,۷۷۳

پرتو پایش پیشرو

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۷

۱۵۸,۹۲۷,۶۰۵,۳۹۹,۸۸۱

واسطه گری مالی یکم

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۷

۵,۹۶۲,۲۹۹,۶۲۱,۶۲۸

مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۶

۲۳,۹۰۸,۸۹۳,۰۵۵,۶۲۱

مشترک امید توسعه

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۲

۱۳,۶۰۰,۸۴۶,۴۹۷,۷۴۴

قابل معامله شاخصی کیان

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۲

۵,۳۸۵,۰۳۵,۷۲۲,۹۰۰

دریای آبی فیروزه

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۲

۵۷,۱۹۸,۶۷۵,۰۱۳,۵۰۲

مشترک پیشتاز

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۲

۵۲۶,۰۷۸,۸۸۳,۱۷۷

مشترک گنجینه ارمغان الماس

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۲

۱,۵۱۳,۸۵۳,۸۸۰,۷۵۷

مشترک امین آوید

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۲

۱۲۳,۷۰۸,۶۸۵,۵۲۰

آرمان رایا یکم

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۰

۷,۳۱۹,۱۹۳,۷۷۴,۵۱۰

مشترک آگاه

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۰

۱,۹۲۰,۷۸۳,۵۳۶,۷۷۷

سهامی اکسیژن

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۰

۱,۰۳۲,۷۹۲,۳۷۰,۶۴۳

قابل معامله سهامی درسا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۰

۱۳۰,۰۰۰,۷۲۵,۷۷۸

صدف سهام

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۰

۳,۹۲۰,۱۷۴,۱۲۳,۲۰۰

آهنگ سهام کیان

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۰

۱۵,۹۵۱,۳۰۹,۵۰۴,۷۴۰

سهامی سپند کاریزما

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۹

۱,۶۳۰,۷۹۹,۹۵۹,۳۹۲

پاداش سرمایه پارس

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۹

۶,۰۲۳,۴۱۰,۸۲۱,۰۲۷

آرمان آتیه درخشان مس

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۹

۲,۰۷۷,۷۱۴,۹۸۷,۵۰۲

مشترک یکم سامان

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۹

۲,۹۷۴,۷۱۲,۵۵۶,۰۳۷

مشترک رشد سامان

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۸

۵,۱۷۷,۵۰۷,۶۱۹,۵۷۶

مشترک توسعه ملی

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۷

۲۳,۷۷۷,۹۵۰,۳۰۳,۲۴۱

هستی بخش آگاه

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۷

۱,۱۲۱,۸۲۷,۸۹۷,۵۲۳

باران کارگزاری بانک کشاورزی

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۷

۴۰۲,۱۵۰,۶۳۱,۲۳۳

مروارید بها بازار

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۶

۹,۸۴۷,۸۶۳,۲۸۲,۵۰۰

تجارت شاخصی کاردان

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۶

۱۳,۸۱۱,۸۴۱,۸۳۴,۹۵۳

سرو سودمند مدبران

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۵

۳,۴۰۳,۴۳۰,۶۶۷,۷۲۷

اوج دماوند

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۵

۲,۳۴۸,۰۸۱,۹۶۷,۴۸۸

مشترک پویا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۵

۲,۰۰۶,۸۷۲,۷۵۴,۸۲۱

بخشی ثروت پویا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۵

۴,۴۲۰,۳۵۸,۳۱۶,۸۱۹

سلام فارابی

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۴

۶,۷۵۴,۶۹۴,۸۳۴,۰۴۷

بخشی صنایع دایا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۴

۱,۱۷۳,۵۷۴,۲۶۳,۸۶۷

بخشی فلزات رویین

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۴

۳,۳۵۲,۵۸۸,۰۲۴,۷۷۹

ثروت داریوش

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۳

۲,۰۴۴,۵۹۹,۹۳۹,۸۶۰

آوای تاراز زاگرس

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۳

۲,۲۶۸,۰۳۸,۲۵۹,۱۵۰

سهام بزرگ کاردان

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۳

۱,۱۸۳,۰۷۲,۵۵۸,۲۵۷

بازده بورس

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۳

۳,۱۱۱,۷۸۹,۸۸۰,۶۱۸

مشترک بورسیران

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۳

۴۲,۹۹۹,۸۸۸,۹۱۹,۷۲۱

مشترک پیشرو

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۲

۶,۵۳۳,۳۱۴,۳۰۳,۳۷۷

ارزش آفرین بیدار

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۲

۷۶۲,۳۳۴,۵۱۷,۶۱۸

سهام ویستا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۲

۱,۵۸۴,۷۲۲,۳۱۶,۷۵۸

بخشی فلز فارابی

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۲

۵,۷۳۶,۷۷۱,۴۴۶,۹۷۶

فیروزه موفقیت

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۲

۱,۹۷۴,۷۵۲,۸۱۹,۶۳۶

بخشی پتروشیمی اندیشه صبا

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۵

۰٫۲

۱,۴۰۴,۸۵۴,۹۰۰,۲۷۳

مشترک سبحان

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۲

۵۰۸,۶۳۴,۹۰۹,۹۸۹

زرین نهال ثنا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۲

۷,۷۳۰,۰۹۷,۱۳۳,۲۶۷

بخشی صنایع مفید

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۱

۷,۱۸۳,۲۱۲,۱۱۲,۹۹۵

مشترک مانا الگوریتم

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۱

۴۷,۹۱۱,۱۰۸,۴۹۶,۹۲۰

سهامی اهرمی توان مفید

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۱

۴,۷۰۲,۸۷۲,۱۰۰,۲۵۱

آوای سهام کیان

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۰

۱,۸۹۸,۷۷۲,۹۱۴,۲۹۳

مشترک آسمان یکم

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۰

۲,۳۹۰,۴۶۷,۵۰۱,۵۶۲

ثروت افزون ثمین

صدور و ابطال

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۰٫۰

۸,۵۷۴,۱۷۰,۸۸۰

مشترک نو اندیشان

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۵

۰٫۰

۵,۳۴۹,۱۲۲,۴۳۰,۶۵۷

بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۰

۶,۲۰۸,۷۱۴,۰۴۶,۱۸۲

بذر امید آفرین

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰٫۰

۲۴,۴۵۵,۷۶۲,۵۲۶,۲۰۹

توسعه اطلس مفید

بازدهی یکماهه صندوق های در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی

شیوه سرمایه‌گذاری

تاریخ به‌روز رسانی

بازده ماهانه

کل ارزش خالص دارایی‌ها

نام صندوق

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۳٫۴

۲,۸۴۱,۳۷۹,۴۹۷,۰۸۹

طلای سرخ نو ویرا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۳٫۱

۲,۷۱۵,۰۶۴,۳۳۵,۳۳۴

طلای آسمان آلتون

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۳٫۱

۵۴,۳۳۹,۶۴۴,۱۲۲,۳۱۰

طلای عیار مفید

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۳٫۱

۷۴,۴۱۶,۸۲۷,۶۰۱,۸۴۲

پشتوانه طلای لوتوس

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۳٫۰

۱۵,۱۰۴,۶۰۲,۴۸۳,۰۰۳

در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۳٫۰

۲,۲۳۱,۳۳۸,۸۵۹,۲۹۶

طلای تابان تمدن

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۹

۱۰,۷۲۶,۶۵۶,۵۹۴,۹۳۷

پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۹

۲۷,۴۵۵,۹۳۳,۴۲۳,۶۹۲

در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۹

۱,۵۳۶,۸۰۵,۹۳۱,۵۸۸

در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۹

۲,۹۷۹,۸۷۷,۱۴۳,۴۱۹

زرفام آشنا

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۹

۱,۰۶۵,۵۵۲,۱۶۹,۹۵۶

در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۹

۱۴,۸۰۳,۱۰۴,۷۰۴,۸۰۸

در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

صدور و ابطال

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۸

۴,۲۲۰,۱۱۲,۴۷۲,۵۴۰

کیمیا زرین کاردان

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۲٫۸

۳,۰۵۳,۵۷۲,۷۶۱,۳۰۳

کالایی بلوط زاگرس

قابل معامله

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱٫۰

۱,۲۳۲,۹۳۷,۳۱۴,۱۱۴

گروه زعفران سحرخیز

منبع : بورس۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید