دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور با مقام معظم رهبری