برنامه‌ داریم مردم با فیبرنوری سرعت‌های چندگیگی را تجربه کنند