اخبار فرهنگی و اجتماعی

گزارش‌دهی زاکانی به شورای شهر

علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری شصتمین جلسه شورای شهر تهران در روز یکشنبه (۴ اردیبهشت ماه) گفت: در این جلسه علیرضا زاکانی در خصوص موضوعات مرتبط با مدیریت شهری گزارش ارائه خواهد کرد.
وی اظهار کرد: در این جلسه انتخاب نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم هم مشخص خواهد شد و بررسی ۲۶ پرونده پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن نیز در دستور کار اعضا قرار دارد.

بیشتر بخوانید:
شهرداری تهران پارکینگ ۷۰ میلیاردی می‌سازد
شهرداری تهران؛ از گام‌های جدید تا گاف‌هایی که حاشیه‌ساز شد

۴۷۲۳۱

منبع : خبر آنلاین