اخبار فرهنگی و اجتماعی

منع دریافت کرایه نقدی در اتوبوس‌های واحد

محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اظهارداشت: دریافت کرایه نقدی توسط رانندگان بخش عمومی چه در خطوط روزانه و چه در خطوط شبانه تندرو تحت هر عنوان ممنوع است و بخش‌های اجرایی، بهره‌برداری و نظارتی شرکت واحد، موظف شدند تا به این موضوع با جدیت ورود کرده و با رانندگان متخلف برخورد کنند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت کرایه اتوبوس‌های عمومی در ناوگان اتوبوسرانی تهران، صرفاً می‌بایست با کارت بلیت صورت گیرد، اظهار کرد: دریافت وجه نقد از سوی راننده به هر دلیل مجاز نیست و حوزه بازرسی شرکت واحد مأمور شده تا به صورت ویژه و به طور شبانه‌روزی بر این موضوع نظارت کرده و با متخلفان برخورد کند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر اینکه سیستم بلیت الکترونیک، سال‌هاست در شبکه اتوبوسرانی تهران با موفقیت در حال فعالیت است و تنها روش دریافت کرایه در ناوگان، استفاده از کارت بلیت است، خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان درخواست می‌کنیم با توجه به ممنوعیت پرداخت نقدی به رانندگان، برای سوار شدن در اتوبوس از پرداخت وجه نقد تحت‌ هر عنوان خودداری کرده و صرفاً از کارت بلیت استفاده کنند.

۴۷۲۳۱

منبع : خبر آنلاین