اخبار فرهنگی و اجتماعی

شهرداری محترم تهران، این فرونشست نیست!

راستی بر سر دانشگاه های ما چه آمد که این ریزش زمین را در اتوبان شهید آبشناسان که بدون شک بدلیل جریانات آب زیر زمینی یا قنات و احتمالا تداخلات انسانی بوجود آمده را فرو نشست می نامند حتی معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری و بر اساس آن تصمیم می گیرند! الله اکبر
آدرس اصل خبر:زمین در بزرگراه شهید آبشناسان فرونشست| عمق حفره ایجاد شده چقدر است؟

فرونشستی که در ادبیات فنی از آن اینروزها یاد می شود در یک پهنه وسیع مثل دشت قزوین رخ می دهد و نه اینکه در محدوده ای مثلا ۴ متر در ۴ متر و عمق ۴/۵ متر طبق خبر ؟ چطور است که شهرداری به یک چنین جمع بندی رادیکالی می رسد و با همان روشهایی که در خبر آمده نسبت به رفع مسئله اقدام می کنند! مطمین باید بود که در این قسمت و زیر منطقه ریزش کرده، جریان آبی بوده و هست که در طول سالیان، خاک زیرین را شسته و در اثر کاهش استحکام خاک منطقه در مرور زمان و شستشوی خاک زیرین اتوبان، منجر به ریزش شده است این موضوع با فرو نشست چه ارتباطی دارد؟ اگر منظورتان فرو ریزش است که بدتر، تصویر هم گویای این مطلب است اگر درست باشد ؟
برایم بسیار عجیب می آید که بدون شناسایی علت اصلی این رخداد که احتمال ریزش مجدد را در پی خواهد داشت و تمامی ساختمانهای منطقه و اتوبان را تهدید می کند فقط به همان ریزش موضعی توجه و اصلاحاتی موقت صورت گرفته است. در ضمن یک حفره ۴x۴x۴/۵ متر را با ارقام بیان شده در خبر ۳۰ مترمکعب شفته آهک و ۸ متر مکعب بتن چگونه می توان اصلاح نمود؟ مگر هنوز ادامه داشته باشد، که شاید هم روش ایمن و مقاوم سازی درست انتخاب نشده باشد؟

در ضمن عرض کنم اگر حفره را طبق خبر با تزریق بتن فقط صلب نمایید و جریان آب هنوز باقی بماند؟ تمام خاک های اطراف بتن با شدت بیشتری به دور حجم بتن تزریقی با جریان آب شدیتری بخصوص در کناره ها زود شسته و مجدادا ریزش اتوبان رخ خواهد داد (تیوری جریانات سیال به گرد اجسام صلب)؟ لطفا در مسایل فنی که اهمیت جان و مال مردم در آن دخیل است دقت وسواس گونه ای داشته باشید.
* استاد نمونه کشور، در مهندسی سازه زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور

منبع : خبر آنلاین