اخبار سیاسی

خط پایانِ اَبَرسند قرن پانزدهم

تلاقیِ نزدیکِ سومین سال از پنجمین دهه عمر یک نظام سیاسی نوظهور با پانزدهمین قرن هجری شمسی، سرآغاز پایان تدوین اَبَرسندی است که برای نوشتنش مغز تصمیم گیری و بدنه کارشناسی کشوری با تمدنی بزرگ، یک دهه وقت صرف کرد تا نیم قرن آینده اش را به سلامت از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب تغییر وضعیت دهد.

به گزارش ایسنا، امروز دوم خرداد ماه پایان دهمین سال تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
گفتمان سازی رهبری و وحدت کلمه امام خمینی

مقام معظم رهبری در دوم خرداد ۱۰ سال قبل یعنی در نیمه دوم دهه چهارم عمر انقلاب اسلامی تصمیم گرفتند برای نظریه پردازی و گفتمان سازی انقلاب اسلامی، مرکزی را تاسیس کنند که بتواند موجب تعمیق و توسعه تفکر درباره مبانی و اصول اصیل دینی و ایجاد فضای گفتمانی قوی در حوزه و دانشگاه و در یک کلام طراحی و تدوین الگویی متاثر از ارزشهای ریشه دار اسلامی و تمدن اصیل فرهنگی ایران زمین شود.

به این ترتیب مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بودجه و ساختار اداری مستقل با معرفی رییس و اعضای شورای عالی مرکز متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه از جمله صادق واعظ‌زاده(رییس شورای عالی و ریسس مرکز)، علی‌اکبر رشاد، احمد واعظی، هادی اکبرزاده، محمدسعید جبل عاملی، سید حسین میرمعزی، پرویز داوودی، سیدمنصور خلیلی عراقی، محمدهادی زاهدی وفا و سید حبیب الله میرغفوری برای مدت سه سال تعیین شدند و آنان اولین نشست خود را ۱۸ خرداد همان سال برگزار کردند و اساسنامه مرکز  پس از تصویب وابلاغ  مقام معظم رهبری کار خود را آغاز کرد.

در این اساسنامه اهداف و وظایف مرکز اینگونه تدوین شده است:

۱-تعمیق و توسعه تفکر، تحقیق و نظریه پردازی درباره مبانی، اصول، شاخص ها و دیگر ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تکامل فرد و اجتماع بر اساس تعالیم و ارزش های متعالی اسلام ناب محمدی و با بهره مندی از دستاوردهای متقن علمی و تجارب ارزشمند بشری

۲-ایجاد و حفظ فضای گفتمانی اصیل و قوی در حوزه و دانشگاه و در سطح جامعه حول محور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۳-طراحی و تدوین پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی حاکم بر چشم اندازها، سیاست های کلی و برنامه های توسعه مبتنی بر مبانی اصیل اسلامی و منطبق بر مقتضیات و ویژگی های فرهنگی، اقلیمی و طبیعی ایران.

وظایف:

الف) تعمیق و توسعه تفکر، تحقیق و نظریه پردازی

تعیین خطوط و زمینه های پژوهشی موردنیاز در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تقسیم کار ملی و هماهنگی و همچنین حمایت سخت افزاری و نرم افزاری از اشخاص حقیقی وحقوقی در جهت انجام پژوهش های مزبور

بستر سازی در جهت پدید آمدن و همچنین هماهنگی میان حلقه ها و کانون های تفکر و طراحی الگو در کشور به ویژه در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مراکز تحقیقاتی

سرمایه گذاری عمده بر روی نخبگان جوان و مستعد در حوزه و دانشگاه و اهتمام به ایجاد بسترهای لازم به منظور تربیت نیروی علمی موردنیاز کشور در جهت طراحی و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری و پشتیبانی نشست ها و همایش ها و کارگاه های علمی و دوره های تخصصی در زمینه ها و موضوعات مرتبط با الگو در سطح ملی و بین المللی

برقراری ارتباط و همکاری با شخصیت ها و مجامع علمی بین المللی و تبادل نظر و ارائه دستاورها و الهام بخشی در سطح جهان در زمینه الگو

شناسایی و معرفی آثار علمی برجسته و استعدادهای برتر در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تقدیر از آن ها.

ب) گفتمان سازی

زمینه سازی، طراحی و هماهنگی به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت های ملی به ویژه رسانه ملی در جهت گفتمان سازی و ترویج الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بسترسازی و تسهیل حضور گسترده و پرنشاط جوانان در عرصه تفکر و مطالعه و ابراز نظر برای پیشرفت جامعه و نظام اسلامی و تعمیق آگاهی های دینی و انقلابی و تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آنان

کمک به طرح مباحث مربوط به پیشرفت الگوی اسلامی ایرانی در مراکز علمی و در سطح وسیع جامعه با ارتقای انگیزه، آگاهی و مشارکت عمومی به ویژه نسل جوان

ج) طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تعیین روش ها، فنون و ابزارهای طراحی الگو با استفاده از مشاورت متخصصان و صاحب نظران و بهره برداری از نتایج مطالعات و تحقیقات مربوط

شناسایی و گردآوری منابع و مراجع علمی و سوابق و اسناد لازم برای طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ایجاد و راهبری شبکه فراگیر و منعطف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مشارکت وسیع و مؤثر متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی به منظور تحقیق و طراحی پیش نویس الگو

طراحی و تدوین پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر ارزش ها و اصول اسلامی، منطبق با ویژگی ها و نیازهای ایران و با توجه به دستاوردهای متقن علمی و تجارب ارزشمند انقلاب اسلامی

و جهان با استفاده از ظرفیت های گسترده فکری و تخصصی کشور و تقدیم آن به مقام معظم رهبری

ارزیابی و آسیب شناسی و آینده پژوهی پیشرفت کشور و نیز کشورهای برگزیده به صورت تطبیقی

همان طور که در حکم تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قید شده است،   این مرکز باید بستر استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه را فراهم می کرد تا خروجی این پیوند استراتژیک به وحدت کلمه معروف مدنظر امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی منجر شود و مقدمات تدوین الگویی ماندگار در حوزه گفتمانی و اجرایی حداقل برای ۵۰ سال آینده در دوره رهبری مقام معظم رهبری بنیان گذاشته شود.

دکتر هادی اکبرزاده، عضو شورای عالی و معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با ایسنا درباره همکاری بیش از دو هزار نفر از دانشمندان و اندیشمندان برجسته و شخصیت علمی حتی پژوهشگران جوان طلبه و دانشجوی کشور با هزاران ساعت کار پژوهشی و تحقیقاتی سخن گفت و افزود: از بدو تاسیس مرکز در اولین سال دهه ۱۳۹۰ مقدمات تهیه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را از طریق راه اندازی ساختارهای سازمانی از جمله اندیشکده ها، کنفرانسهای سالانه  هدفمند با موضوعات مورد نیاز الگو و کنگره پیشگامان پیشرفت جهت استفاده از نظرات دانشجویان و طلاب جوان  به وجود آوردیم و نظریه پردازی و گفتمان سازی مدنظر مقام معظم رهبری را دربخشی از الگو در  قالب تدابیر یا سیاست کلان به وجود آوردیم.

وی یادآور شد: به طور کلی عملکرد مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به سه دوره تقسیم می شود. دوره اول سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که طراحی اجمالی الگو طبق نظرات صاحبنظران تهیه شد. دوره دوم سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ که متن الگوی پایه پیشرفت تهیه و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد  و از سال ۱۳۹۷ تاکنون مرحله اجرای  فراخوان مقام معظم رهبری برای  نقد، تکمیل و ارتقاء الگوی پایه و اعمال نظر دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و مراکز علمی  و دانشگاهی و حوزه های علمیه در تدوین نهایی الگو است

در الگوی پایه تهیه شده،  چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه‌ فکر، علم، معنویت و زندگی به سوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده  پیش بینی شده است.

این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده‌پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر  نوشته شده است.

مبانی، اهم پیش‌فرض‌های اسلامی، فلسفی و علمی جهان‌شمول معطوف به پیشرفت را ارائه می‌دهد و آرمان‌ها، ارزش‌های فرازمانی – فرامکانی و جهت‌بخش پیشرفت است. مبانی و آرمان‌ها وجه اسلامیت الگو را تضمین می‌کنند.

رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت است.

افق، آرمان‌های الگو را بر جامعه و زیست‌بوم ایران در نیم‌قرن آینده تصویر می‌کند و هدف‌های واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را در آن موعد معین می‌سازد.

تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت‌های ماندگار ملی به‌منظور رسیدن به افق است.

امید است این الگو  پس از ابلاغ با ایمان استوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اجرا گردد.

گردش کار

دکتر هادی اکبرزاده با تشریح سیر هماهنگی اجزای مختلف حاکمیت با مرکز الگو توسط مقام معظم رهبری و آثار این فراخوان، گفت: مقام معظم رهبری هفت سال بعد از تاسیس مرکز الگو در مورخه ۲۲ مهر با صدور فراخوانی هماهنگی های لازم برای همراه کردن کل حاکمیت با مفاد الگو را انجام دادند.

معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: در طول این مدت با استفاده از تلاش چندین ساله مرکز و اندیشکده ها و نشست های متعدد اندیشه ورزی و راهبردی  متن الگوی پایه پیشرفت به تصویب شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رسید و نسخه نهایی الگوی پایه  به مقام معظم رهبری تقدیم گردید. معظم له نیز در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷  طی بیانه ای حول سه محور دست اندرکاران نظام و اندیشمندان را به شرح ذیل فراخوان دادند  . اول، ابراز رضایت از کار طراحان الگو. دوم، تکلیف نهادهای عالی سیاستگذاری، برنامه ریزی، قانونگذاری و شوراهای عالی برای در دستور کار قرار دادن الگو در حوزه وظایفشان و ارائه پیشنهادات و اصلاحات لازم به مرکز و سوم، دعوت ایشان از جامعه علمی و نخبگانی کشور برای بررسی و اظهارنظر در خصوص جزییات الگو.

متن فراخوان

خداوند جل و علا را سپاس میگذارم که با هدایت و توفیق او تلاش نظام‌مند چند هزار تن از صاحب‌نظران و استادان دانشگاهی و حوزوی و فرزانگان جوان برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از ۷ سال در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به نتیجه رسید. این سند، اهم مبانی و آرمانهای پیشرفت را تدوین کرده و افق مطلوب کشور را در پنج دهه‌ی آینده ترسیم و تدابیر مؤثّر برای نیل به آن را طراحی کرده است که با تحقّق آن، که کاری عظیم و دشوار اما ممکن و شیرین است، کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه‌ی مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی در زیست‌بوم ایران رخ خواهد نمود. ان‌شاءالله.

اکنون با تقدیر از متفکران و استادان و صاحب‌نظرانی که طراحی این سند مهم و مدیریت تهیه آن را بر عهده داشته‌اند، مقرر می دارد:

۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام سند پیوست را بعنوان چارچوب بالادستی سیاست‌های کلی مورد ملاحظه قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن را در جایگاه یادشده ارائه کند و پس از ابلاغ نسخه نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاست‌های کلی نظام را برای انطباق با الگو بازنگری نماید.

۲-مجلس شورای اسلامی با نگاه ملی به بررسی سند حاضر بپردازد و نکات ضروری برای ارتقای آن را بعنوان سند بالادستی قوانین برنامه‌ای کشور پیشنهاد نماید و تمهیدات لازم را برای تهیه و تصویب طرح‌ها و لوایح برنامه‌ای در چارچوب نسخه نهایی آن مقرر سازد.

۳-دولت فارغ از ملاحظات زودگذر، این سند را از جهت قابلیت اجرا و تحول‌آفرینی بررسی نماید و پیشنهادهای عملی برای ارتقای آن را ارائه دهد. از ذخیره مدیریتی و کارشناسی دولت در مرکز و استانها برای این منظور استفاده شود.

۴-شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی در حیطه وظایف خود به بررسی و ارائه پیشنهاد نسبت به این نسخه از الگو بپردازند.

۵-دانشگاهها و حوزه‌های علمیه و صاحب‌نظران این سند را عمیقاً بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند.

۶-مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مشورت مراجع مخاطب در بالا، برنامه زمانی بررسی نسخه حاضر الگو از سوی آنها را تنظیم و نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دریافت و دقیقاً بررسی و بهره‌برداری کند. و ان‌شاءالله نسخه‌ی ارتقاءیافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید.

۷- پس از آن، برای آماده شدن همه‌ی دستگاههای کشور و کمک عمومی مردم برای اجرای الگو، زمانی اختصاص خواهد یافت به طوری‌که ان‌شاءالله از ابتدای قرن ۱۵ هجری شمسی اجرای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با مقدمات کافی و سرعت مطلوب آغاز شود و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.

۸- صداوسیما و دستگاههای تبلیغی و اطلاع‌رسانی رسمی کشور، اخبار فعالیت‌های یادشده را منتشر نمایند، البته بررسی و ارتقای نسخه حاضر الگو در مراجع یادشده متمرکز خواهد بود تا این کار مهم دستخوش مجادلات روزمره نگردد.

پیشرفت، مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی و هنجارها و سازوکارهای اجتماعی است و لذا امری تدریجی و طولانی و وابسته به ایمان و عزم و تلاش ملی و صبر و مداومت همگانی و از همه برتر، تفضلات الهی است که به حول و قوه کبریایی‌اش ان‌شاءالله در تداوم انقلاب اسلامی به این ملت عنایت خواهد فرمود.

موج علمی و اداری فراخوان

دکتر هادی اکبرزاده با بیان اینکه بعد از فراخوان رهبری موج خوبی در جامعه علمی و سیاستگذاری کشور ایجاد شد، خاطرنشان کرد: بعد از این فراخوان مرکز نظرات، پیشنهادات و نقدهای زیادی دریافت کرد و تک تک نظرات در کارگروههای تخصصی مرکز مورد بررسی دقیق قرار گرفت و برای تکمیل سند پایه مورد استفاده قرار گرفت. معظم له  در آن فراخوان از همه بخشهای اصلی حاکمیتی اسم برده و نوع ورودشان به موضوع را مشخص کرده بودند. مثلا در بند اول از مجمع تشخیص خواسته شد مجمع الگو را بررسی و کفایت سند را به عنوان بالاترین سند سیاستگذاری کشور تایید کند. در صحن و کمیسیونهای مجمع ۱۹ جلسه برگزار شد و جزییات سند با حضور نمایندگان مرکز بررسی شد.

معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: رهبری در این فراخوان از دولت خواستند سند را فارغ از مسائل جاری و روزمره بررسی و از نظر تحول آفرینی و قابلیت اجرا نظراتش را اعلام کند. در دولت نیز سازمان برنامه و بودجه به صورت منظم و فشرده جلسات کارشناسی مناسبی را با حضور نمایندگان مرکز برگزار کردند و نظرات اصلاحی شان را به مرکز اعلام کردند.

وی افزود: از مجلس هم خواستند قوانین بلندمدت و عادی کشور را مبتنی بر این سند مادر بررسی و تصویب کند. در مجلس نیز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظرات کارشناسی خود را به مرکز اعلام کرد.

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  خاطرنشان کرد: از شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستند در حوزه ماموریتهایشان سند را بررسی و نظر بدهند.

معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: هر چه به پایان دهه اولِ تاسیس مرکز نزدیکتر شدیم اعضای شورای عالی، مسوولان اندیشکده‌ها و دست اندرکاران کنفرانس های سالانه به فکر ضمانت ها، الزامات و تقسیم کار اجرای مفاد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افتادند تا آمادگی های لازم برای مرحله اجرا به تدریج به وجود آید. فراخوان رهبری و این اقدام نهادهای حکومتی برای پیش بینی مشکلات و جلوگیری از ناهماهنگی ها در مرحله تدوین و اجرای سند انجام شد.

وی با اشاره به آثار هماهنگی ها و بررسی های سازمانهای حاکمیتی گفت: بر این اساس در الگوی پایه که متشکل از ۵۶ تدبیر کلان بود دستخوش تغییر و اصلاح شد و ۲۰۰ اصلاح در آن اتفاق افتاد همچنین چهار فصل جدید نیز به نسخه نهایی اضافه شد.

اکبرزاده با اشاره به سرنوشت سند الگو، گفت: ابرسند بالادستی کشور در حال حاضر در مرحله مشورت با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دریافت نظرات آیت الله آملی لاریجانی است. رییس مرکز و تعدادی از اعضای شورای عالی مرکز با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات متعددی دارند تا علاوه بر نظرات اعضای مجمع تشخیص که طی دو سال گذشته اخذ شد، نظرات رییس مجمع نیز دریافت و در متن نهایی سند اضافه شود.

معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متذکر شد: اجرای اصولی مفاد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند اراده قوی حاکمیتی در بخش‌های مختلف حاکمیتی و مدیریتی و نیازمند شکل‌گیری عزم جدیِ ملی در بخش‌های غیرحاکمیتی و مردمی و تبدیل آن به گفتمان ملی و عمومی جامعه است گذشته از آن اولین اثر عینی و اجرایی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر نظام سیاستگذاری کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام است به عبارت دیگر اصلاح ساختارها و دیدگاه‌ها در قالب سند الگو قدم به قدم و از بالای هرم قدرت انجام می‌شود. در فاز بعد، برنامه‌های نیمه کلان از جمله برنامه‌های توسعه و به دنبال آن برنامه‌های عادی کشور، مسیر عینی و اجرایی شدن اهداف سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی، امنیتی و نظامی را مشخص می‌کند.

منابع:

سایت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سایت خامنه ای دات کام

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *