اخبار فرهنگی و اجتماعی

بی تدبیری‌ها، ریشه رانش شیب زمین در اتوبان همت تهران

دلایل زیادی برای این آسیب پذیری ها می توان نام برد ولیکن تجاوز به مرزهای طبیعی گستره تهران مثل گسلها و حریم رودخانه ها و رشد سریع و فرجام گسیخته آن شاید را در راس این دلایل بتوان قرار داد.
خب کم کم مشکلات این بی توجهی ها در حال خود نمایی هستند و از نظر نگارنده هنوز شروع رخنمود این بی تدبیری ها آغاز نشده است ولیکن برای گوش های شنوا و چشم های بینا شواهدی از آنها در حال رخ دادن است فقط بقول خارجی ها «! It is only a matter of time »
لغزش یک شیب در اتوبانی وسط تهران که تعداد زیادی از آنها در کنار سکونت ها و جاده های داخل شهری ما دیده می شود امری بسیار خطرناک است ! تازه زلزله ای یا تکانی و بارندگی شدیدی در کار نبوده است! منشا کمی از زمین لغزش ها البته به زلزله ارتباط داده شده است ولیکن در ساختار تهران این امر قابل جمع بندی و استناد نمی باشد و باید بسیار نگران بود.
متاسفانه در مقالاتی که در خبرها بخصوص روزنامه شهرداری محترم تهران یعنی همشهری آورده شد این موضوع را کم اهمیت و بدون خطر برای مردم و ساکنان منطقه قلمداد کرد و به نقشه تهیه شده ای توسط سازمان مدیریت بحران شهر تهران که قبلا این منطقه را در تراز متوسط خطر لغزش شناسایی کرده است اشاره نمود ! بعد از خواندن این مطلب، صحت این نقشه برای نگارنده کمی پیچیده شد چطور منطقه متوسط لغزید ولیکن در مجاورت آن منطقه پر خطر نلغزید ؟
دوم اینکه این رانش ساده (بقول خبرها) قسمتی از یک شیب با توده بزرگتر است که اتوبان همت را هم در بر می گیرد لذا از کنار این موضوع نمی توان بدلایلی مثل آب پاشی درختان و اشباع خاک محدوده بسادگی گذشت ! در ضمن توصیه جدی اینجانب به شهرداری برای استفاده از ژوسل ها اینکه اگر دقت لازم در بکار گیری آنها نشود خود لایه لغزشی در کنار این شیب های تند را می توانند فراهم سازند ! توجه به شکل های شماتیک زیر شاید برای شهرداری منطقه راه گشا باشد:

در خاتمه توصیه می کنم حتما نقشه های سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران در این خصوص مثل بقیه نقشه های حوادث آن که همگی بنظر اینجانب نیاز به بازنگری دارند انجام گردد. در همین راستا گمانه ای حداقل ۳۰ متری در کف اتوبان همت در مجاورت این لغزش جهت اطمینان از شرایط زیرین توده بزرگتر خاک زیر اتوبان از عدم فراهم بودن شرایط لغزش زده و کنترل های لازم بعمل آید. و مهمتر از همه دقت و کنترل دقیق مسایل فوق قبل از اطمینان بخشیدن به سکنه و مردم ناحیه نه همانند انچه که در خبرها رویت شد و احتیاط های ایمنی و ترافیکی لازم در محدوده تا حصول دقیق نتایج ! ان شا الله.
* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور

منبع : خبر آنلاین