اخبار فرهنگی و اجتماعی

انتصابات جدید زاکانی در تهران

علیرضا زاکانی در احکامی جداگانه شهرداران مناطق ۱، ۵ و ۱۵ را منصوب کرد.
براین اساس حمیدرضا حاجوی به عنوان شهردار منطقه یک، احسان شریفی به عنوان شهردار منطقه ۵ و سید مهدی صباغ به عنوان شهردار منطقه ۱۵ منصوب شدند.
پیش از این نیز سایر شهرداران مناطق تهران با حکم زاکانی منصوب شده بودند و پرونده انتصابات شهرداران مناطق بسته شد.
۲۳۵۲۳۳

منبع : خبر آنلاین