اخبار حوادث

آرمان عبدالعالی برای اجرای حکم به قرنطینه منتقل شد

پدر غزاله شکور گفت: «آرمان امروز در تاریخ ۳۰ آبان ماه به قرنطینه منتقل شد و قرار است در روز چهارشنبه ۳ آذر ماه حکم قصاصش اجرا شود.»
او در ادامه در خصوص اجرای حکم قصاص آرمان گفت: «امیدوارم این بار اجرای حکم به بهانه‌های مختلف به تعویق نیفتد.»
آرمان عبدالعالی سال ۹۲ دختر مورد علاقه‌اش را به قتل رساند.

۴۷۴۷

منبع : خبر آنلاین